Skip to main content

Izolacja budynku zabytkowego Węgrów

W tym dawnym, węgrowskim klasztorze, wybudowanym na przełomie XVII i XVIII wieku, zaistniała potrzeba docieplenia poddasza i lukarn w części zabytkowych pomieszczeń kościelnych. Wyzwaniem był tutaj fakt, że jest to budynek zabytkowy i docieplenie można było zastosować tylko od wewnątrz kościoła. Głównym celem było zachowanie maksymalnej wysokości docieplanej przestrzeni oraz skuteczne zaizolowanie wszystkich tych miejsc i szczelin, gdzie mogłyby pojawić się mostki termiczne.  W przypadku izolacji budynków zabytkowych, gdzie kluczowe znaczenie ma możliwość wykonania kompletnego systemu izolacji od wewnątrz, bez konieczności ingerowania w zewnętrzną bryłę budynku, Aluthermo QUATTRO to najlepsza opcja z możliwych... 

Zdjęcie kościoła: źródło www.powiatwegrowski.pl

Aluthermo® QUATTRO - skuteczna, cienka, łatwa w montażu.
Rok: 2021
Lokalizacja: Polska, Węgrów, woj. Mazowieckie.