Skip to main content

NAJBARDZIEJ SKUTECZNYM SPOSOBEM NA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII JEST IZOLOWANIE

Jednak jak dokonać wyboru pomiędzy różnymi rodzajami materiałów izolacyjnych?

Obecnie, na rynku dostępne są trzy rodzaje materiałów izolacyjnych:

  1. Sztywne materiały izolacyjne w postaci płyt poliuretanowych (PU, PIR) lub płyt polistyrenowych (XPS, EPS).

  2. Włókniste materiały izolacyjne, zazwyczaj bardziej elastyczne od powyższych, np. w postaci rolek. Zbudowane są ze składników nieorganicznych (np. wełna szklana, wełna skalna) lub organicznych (np. wełna owcza).

    Sztywne i włókniste materiały izolacyjne zatrzymują maksymalną ilość stabilnego powietrza. Spowalniają ujście ciepłego lub zimnego powietrza – dlatego właśnie mają one większą grubość. 

  3. Cienkie izolacje refleksyjne działające na innej zasadzie. Zamiast spowalniać ujście energii, odbijają ją, jak lustro.

W przypadku izolacji refleksyjnych, jakość i SKUTECZNOŚĆ ich materiału nie wynika bezpośrednio z jego grubości, ale przede wszystkim z RODZAJU zastosowanych komponentów, sposobu ich łączenia ze sobą oraz JAKOŚCI zewnętrznych warstw odbijających promieniowanie cieplne.

Produkty Aluthermo® pomagają efektywnie zaoszczędzić zużycie energii, poprzez oddziaływanie na WSZYSTKIE rodzaje transportu ciepła.

Kondukcja Przewodzenie ciepła pomiędzy ciałami poprzez bezpośredni kontakt. Zastosowane komponenty Aluthermo® stanowią skuteczną barierę dla zjawiska przewodzenia cieplnego wewnątrz produktu.
Konwekcja Ruch powietrza spowodowany różnicą temperatur. Ciepłe powietrze unosi się, a zimne opada, w wyniku czego kondensuje się para wodna. Aluthermo® jest całkowicie nieprzepuszczalne dla powietrza.
Promieniowanie cieplne Transport ciepła poprzez promieniowanie podczerwone z wyeliminowaniem bezpośredniego kontaktu między ciałami. Aluthermo® z obu stron pokryte jest warstwą czystego, polerowanego aluminium, która charakteryzuje się bardzo niską emisyjnością, dlatego stanowi doskonałą barierę dla promieniowania cieplnego.
Wilgotność powietrza Im wyższa wilgotność powietrza, tym wyższa jego zdolność do przewodzenia ciepła. Aluthermo® zawiera warstwy komórek powietrznych zamkniętych w samogasnącym polietylenie. Warstwy te chronione są przez aluminium, co sprawia, że są one całkowicie nieprzepuszczalne dla powietrza.

Dlaczego Aluthermo?

Wysoki poziom SKUTECZNOŚCI na wielu płaszczyznach

Skuteczność

Z uwagi na brak odpowiednich standardów w zakresie obliczania wydajności cieplnej w przypadku…