Skip to main content

CIENKA IZOLACJA MOŻE BYĆ BARDZO SKUTECZNA

Wydajność cieplna izolacji refleksyjnych

Z uwagi na brak odpowiednich standardów w zakresie obliczania wydajności cieplnej termoizolacji refleksyjnych, firma Aluthermo® podejmuje szereg działań we współpracy z instytutami naukowymi, celem obliczenia FAKTYCZNYCH właściwości termoizolacyjnych swoich produktów.

JAK JEST W PRAKTYCE?

Dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych, właściwym współczynnikiem wydajności izolacyjnej jest współczynnik Lambda, określający przewodzenie cieplne przez materiał. Dla cienkich izolacji refleksyjnych, współczynnikiem określającym izolacyjność przegrody jest wartość teoretycznego oporu cieplnego (rezystancji termicznej) R. 

W przeciwieństwie do pomiaru strat energii przez przewodzenie, NIE MAJĄCYCH ZASTOSOWANIA do cienkich izolacji refleksyjnych, w firmie Aluthermo® koncentrujemy się na określeniu wydajności naszych izolacji w jak najbardziej realnych warunkach: dokonując pomiarów zużycia energii.

Jest to bardzo proste

W firmie ELIOSYS, przeprowadzono badanie, którego celem było porównanie właściwości termoizolacyjnych izolacji refleksyjnej Aluthermo® QUATTRO  z tradycyjną izolacją w postaci szklanej wełny mineralnej o grubości 200mm (λ 0,040).

W tym celu, specjalnie przygotowana konstrukcja, imitująca powierzchnię dachową, została wymiennie zaizolowana przy pomocy obydwu materiałów. Konstrukcja została zbudowana z elementów drewnianych, osadzonych na drewnianej płycie o grubości 18mm. Wewnętrzna powierzchnia zaizolowanej struktury była utrzymywana w stałej temperaturze o wartości 21°C przez podwójny system ogrzewania konwekcyjnego, podczas gdy symulowana temperatura zewnętrzna wynosiła od -5 do 5°C, w krokach co 5°C. Ponadto, temperatura wewnątrz konstrukcji, była monitorowana przy użyciu termopar, natomiast energia wymagana do utrzymania temperatury otoczenia na poziomie 21°C, była rejestrowana przez szczegółowy system pozyskiwania danych (DAQ). W badaniu zmierzono i porównano ilość energii potrzebnej do utrzymania temperatury  wewnętrznej.

CO POKAZAŁY WYNIKI?

Wstępne wymiary wykazały, że stan ustalony, został osiągnięty po ok. 5 godzinach. W rezultacie zachowano okres stabilizacji wynoszący min. 8 godzin przed rozpoczęciem gromadzenia danych do obliczeń.

Z przeprowadzonego badania wynika, że cienka izolacja refleksyjna Aluthermo® QUATTRO, w realnych warunkach użytkowania, wykazuje WYŻSZE parametry izolacyjności niż tradycyjny materiał izolacyjny. Specyficzne ciepło pozorne obliczone dla Aluthermo® QUATTRO przy temp. -5°C, 0°C oraz +5°C, wynosi 2%, co wskazuje na to, że materiał izolacyjny Aluthermo® osiąga spójne wyniki bez względu na temperaturę zewnętrzną, podczas gdy efektywność wełny szklanej o grubości 200 mm, jest różna dla poszczególnych 3 temperatur testowych. 

Zobacz film o Authermo® z Centrum Badań ELIOSYS

Dlaczego Aluthermo?

Wysoki poziom SKUTECZNOŚCI na wielu płaszczyznach

Izolowanie

Jednak jak dokonać wyboru pomiędzy różnymi rodzajami materiałów izolacyjnych?